Језик: галицијски [Galego]

Назад на галицијски

 • saudade изговор saudade
 • merda изговор merda
 • casa изговор casa
 • chocolate изговор chocolate
 • Xavier изговор Xavier
 • México изговор México
 • unha изговор unha
 • can изговор can
 • gato изговор gato
 • llama изговор llama
 • 2 изговор 2
 • de изговор de
 • e изговор e
 • Rías Baixas изговор Rías Baixas
 • Amor изговор Amor
 • corazón изговор corazón
 • Galicia изговор Galicia
 • caixa изговор caixa
 • Xabier изговор Xabier
 • a изговор a
 • café изговор café
 • data изговор data
 • tarde изговор tarde
 • Z изговор Z
 • home изговор home
 • Isaac изговор Isaac
 • cidade изговор cidade
 • noite изговор noite
 • 0 изговор 0
 • que изговор que
 • Pikachu изговор Pikachu
 • do изговор do
 • Helena изговор Helena
 • Portugal изговор Portugal
 • 4 изговор 4
 • cello изговор cello
 • Ferrari изговор Ferrari
 • del изговор del
 • azul изговор azul
 • ola изговор ola
 • 5 изговор 5
 • rio изговор rio
 • leite изговор leite
 • 8 изговор 8
 • eu изговор eu
 • tea изговор tea
 • verde изговор verde
 • americano изговор americano
 • piscina изговор piscina
 • é изговор é
 • pronunciación изговор pronunciación
 • W изговор W
 • un изговор un
 • boa изговор boa
 • Terra изговор Terra
 • laranja изговор laranja
 • muller изговор muller
 • real изговор real
 • Nada изговор Nada
 • España изговор España
 • Lea изговор Lea
 • porque изговор porque
 • man изговор man
 • Uxía изговор Uxía
 • non изговор non
 • lene изговор lene
 • cinema изговор cinema
 • arroz изговор arroz
 • gnomo изговор gnomo
 • mais изговор mais
 • ó изговор ó
 • Xiao изговор Xiao
 • peixe изговор peixe
 • Quero изговор Quero
 • Esmeralda изговор Esmeralda
 • fascismo изговор fascismo
 • B изговор B
 • Chile изговор Chile
 • queixo изговор queixo
 • magma изговор magma
 • comida изговор comida
 • Manuel изговор Manuel
 • concepción изговор concepción
 • Carlos изговор Carlos
 • kiwi изговор kiwi
 • Ourense изговор Ourense
 • amigo изговор amigo
 • viola изговор viola
 • oso изговор oso
 • Roma изговор Roma