Језик: ну [Nǀuu]

Назад на ну

 • 2 изговор 2
 • a изговор a
 • i изговор i
 • ng изговор ng
 • U изговор U
 • hui изговор hui
 • aa изговор aa
 • ku изговор ku
 • na изговор na
 • kama изговор kama
 • ka изговор ka
 • xana изговор xana
 • Kia изговор Kia
 • see изговор see
 • meer изговор meer
 • ha изговор ha
 • sa изговор sa
 • ain изговор ain
 • soo изговор soo
 • gao изговор gao
 • nya изговор nya
 • ni изговор ni
 • gum изговор gum
 • aan изговор aan
 • ki изговор ki
 • Gunn изговор Gunn
 • ǃxoo изговор ǃxoo
 • kua изговор kua
 • Ng ǁu ǂxoa nǀuu изговор Ng ǁu ǂxoa nǀuu
 • miri изговор miri
 • ʘoo изговор ʘoo
 • muri изговор muri
 • saa изговор saa
 • boetie изговор boetie
 • ng ǁu ǁxaea ng nǀuu изговор ng ǁu ǁxaea ng nǀuu
 • ǃaqaʼi изговор ǃaqaʼi
 • ǂkxʼoake изговор ǂkxʼoake
 • nǃari изговор nǃari
 • nʘoa изговор nʘoa
 • hoo изговор hoo
 • koro изговор koro
 • ǁamǁam изговор ǁamǁam
 • khuu ǁʼng изговор khuu ǁʼng
 • nǁng изговор nǁng
 • ǂkhoe изговор ǂkhoe
 • xuu изговор xuu
 • ke изговор ke
 • dyaqnn изговор dyaqnn
 • ǃoo изговор ǃoo
 • mos изговор mos
 • ǃʼoo изговор ǃʼoo
 • gǀoqe изговор gǀoqe
 • šiʘpwi изговор šiʘpwi
 • ǂhuin изговор ǂhuin
 • nǀuu изговор nǀuu
 • gǁain изговор gǁain
 • gǁoo изговор gǁoo
 • nǂoa изговор nǂoa
 • ǃoqe изговор ǃoqe
 • ǂkhaqalo изговор ǂkhaqalo
 • ǃʼhoonkinn изговор ǃʼhoonkinn
 • tyumʼa изговор tyumʼa
 • nǃʼhoonwa dya изговор nǃʼhoonwa dya
 • ǃxaeka изговор ǃxaeka
 • kiin изговор kiin
 • ǁʼale изговор ǁʼale
 • ǁqhoe изговор ǁqhoe
 • kxʼaa изговор kxʼaa
 • ǂxain soo изговор ǂxain soo
 • ǃʼoatyala изговор ǃʼoatyala
 • gǁaa изговор gǁaa
 • hng изговор hng
 • ǃqain изговор ǃqain
 • ǃoqba изговор ǃoqba
 • ǁaqe изговор ǁaqe
 • nǀuutyu изговор nǀuutyu
 • tsʼaa изговор tsʼaa
 • ǂaqe изговор ǂaqe
 • sunn изговор sunn
 • nǃuu изговор nǃuu
 • ǁabe изговор ǁabe
 • ʘoosi изговор ʘoosi
 • ǃʼoatyara изговор ǃʼoatyara
 • ǃui изговор ǃui
 • Ng khinnʼam a изговор Ng khinnʼam a
 • ǃxao изговор ǃxao
 • ǀaasi изговор ǀaasi
 • gǃari изговор gǃari
 • ǂhaun изговор ǂhaun
 • ǁu изговор ǁu