Језик: румунски [Română]

Назад на румунски

 • hello изговор hello
 • a изговор a
 • cat изговор cat
 • casa изговор casa
 • Paraguay изговор Paraguay
 • eu изговор eu
 • fuck изговор fuck
 • mai изговор mai
 • Dacia изговор Dacia
 • Chişinău изговор Chişinău
 • e изговор e
 • 5 изговор 5
 • Emil Cioran изговор Emil Cioran
 • Hugo изговор Hugo
 • i изговор i
 • este изговор este
 • te iubesc изговор te iubesc
 • Sofia изговор Sofia
 • salut изговор salut
 • Andrea изговор Andrea
 • Ioana изговор Ioana
 • tu изговор tu
 • verde изговор verde
 • de изговор de
 • China изговор China
 • Zoe изговор Zoe
 • Canada изговор Canada
 • 20 изговор 20
 • penis изговор penis
 • Israel изговор Israel
 • euro изговор euro
 • Amor изговор Amor
 • R изговор R
 • Australia изговор Australia
 • IKEA изговор IKEA
 • ă изговор ă
 • nu изговор nu
 • George изговор George
 • curriculum vitae изговор curriculum vitae
 • caramel изговор caramel
 • beau изговор beau
 • Qatar изговор Qatar
 • restaurant изговор restaurant
 • mulţumesc изговор mulţumesc
 • Internet изговор Internet
 • Adidas изговор Adidas
 • Moldova изговор Moldova
 • Angela изговор Angela
 • pizza изговор pizza
 • 18 изговор 18
 • ion изговор ion
 • Daniel изговор Daniel
 • Lucia изговор Lucia
 • Anastasia изговор Anastasia
 • 7 изговор 7
 • â изговор â
 • 19 изговор 19
 • Bună ziua! изговор Bună ziua!
 • Cluj-Napoca изговор Cluj-Napoca
 • Mama изговор Mama
 • data изговор data
 • in изговор in
 • Eugenia изговор Eugenia
 • İstanbul изговор İstanbul
 • Romania изговор Romania
 • România изговор România
 • română изговор română
 • Rafael изговор Rafael
 • Ivan изговор Ivan
 • Prost изговор Prost
 • Dracula изговор Dracula
 • C изговор C
 • Adrian изговор Adrian
 • ana изговор ana
 • Paul изговор Paul
 • Artemis изговор Artemis
 • apa изговор apa
 • O изговор O
 • Cartier изговор Cartier
 • un изговор un
 • mare изговор mare
 • cum изговор cum
 • 4 изговор 4
 • Georgia изговор Georgia
 • din изговор din
 • Vlad Ţepeş изговор Vlad Ţepeş
 • ocean изговор ocean
 • Quebec изговор Quebec
 • Jean изговор Jean
 • Patricia изговор Patricia