Језик: жуански [Vahcuengh]

Назад на жуански

 • raemx изговор raemx
 • cup изговор cup
 • BAE изговор BAE
 • mwngz изговор mwngz
 • Cuengh изговор Cuengh
 • coek изговор coek
 • ae изговор ae
 • de изговор de
 • Daeng изговор Daeng
 • cuen изговор cuen
 • hwnz изговор hwnz
 • hau изговор hau
 • congh изговор congh
 • nou изговор nou
 • byanouq изговор byanouq
 • cwz изговор cwz
 • Fuj изговор Fuj
 • maed изговор maed
 • nyungz изговор nyungz
 • AI изговор AI
 • gang изговор gang
 • dox изговор dox
 • cib изговор cib
 • daiz изговор daiz
 • mbaw изговор mbaw
 • Bouxcuengh изговор Bouxcuengh
 • caemz изговор caemz
 • bak изговор bak
 • ciet изговор ciet
 • baengz изговор baengz
 • baeu изговор baeu
 • neq изговор neq
 • daengz изговор daengz
 • linx изговор linx
 • baet изговор baet
 • dot изговор dot
 • benj изговор benj
 • baihgvaz изговор baihgvaz
 • rap изговор rap
 • haemhndaep изговор haemhndaep
 • na изговор na
 • bya изговор bya
 • doeng изговор doeng
 • baek изговор baek
 • gai изговор gai
 • baihswix изговор baihswix
 • huj изговор huj
 • caetnyued изговор caetnyued
 • heuh изговор heuh
 • raiz изговор raiz
 • moq изговор moq
 • vuen изговор vuen
 • laeu изговор laeu
 • coenz изговор coenz
 • daw изговор daw
 • bei изговор bei
 • gik изговор gik
 • duhhenj изговор duhhenj
 • Aek изговор Aek
 • roeg изговор roeg
 • Dieb изговор Dieb
 • cib'itnyued изговор cib'itnyued
 • ngoenzlwenz изговор ngoenzlwenz
 • dawgaeq изговор dawgaeq
 • rox изговор rox
 • canghfaex изговор canghfaex
 • Reih изговор Reih
 • byawz изговор byawz
 • byaij изговор byaij
 • duz изговор duz
 • danq изговор danq
 • ciengq изговор ciengq
 • ndaejnyi изговор ndaejnyi
 • bya'ndoek изговор bya'ndoek
 • cieng изговор cieng
 • gwn изговор gwn
 • dinz изговор dinz
 • baihlaeng изговор baihlaeng
 • gvaq изговор gvaq
 • bit изговор bit
 • aen изговор aen
 • daek изговор daek
 • baihlaj изговор baihlaj
 • gyanghwnz изговор gyanghwnz
 • daeuj изговор daeuj
 • roq изговор roq
 • cawx изговор cawx
 • daengq изговор daengq
 • ciq изговор ciq
 • ngoenzbonzgonq изговор ngoenzbonzgonq