Језик:

африканс

[af]

Назад на африканс

Категорија: noun

Пријави ме на noun

 • Europa изговор Europa
 • moffie изговор moffie
 • rig изговор rig
 • 13 изговор 13
 • seesoogdier изговор seesoogdier
 • ontdekkingsreisiger изговор ontdekkingsreisiger
 • ring изговор ring
 • Ndebele изговор Ndebele
 • Vis изговор Vis
 • hard изговор hard
 • vel изговор vel
 • ru изговор ru
 • skurk изговор skurk
 • vy изговор vy
 • skrik изговор skrik
 • SAK изговор SAK
 • glas изговор glas
 • bord изговор bord
 • dom изговор dom
 • firma изговор firma
 • park изговор park
 • los изговор los
 • museum изговор museum
 • sprong изговор sprong
 • aluminium изговор aluminium
 • man изговор man
 • plant изговор plant
 • okapi изговор okapi
 • bar изговор bar
 • lamp изговор lamp
 • film изговор film
 • hand изговор hand
 • in изговор in
 • gas изговор gas
 • biologie изговор biologie
 • rivier изговор rivier
 • berg изговор berg
 • haar изговор haar
 • enkel изговор enkel
 • water изговор water
 • idee изговор idee
 • gif изговор gif
 • party изговор party
 • wonder изговор wonder
 • brief изговор brief
 • klub изговор klub
 • Ag изговор Ag
 • worm изговор worm
 • leser изговор leser
 • was изговор was
 • sleep изговор sleep
 • datum изговор datum
 • restaurant изговор restaurant
 • rak изговор rak
 • student изговор student
 • stuk изговор stuk
 • bui изговор bui
 • wei изговор wei
 • mentor изговор mentor
 • winter изговор winter
 • lek изговор lek
 • plan изговор plan
 • kaas изговор kaas
 • rooster изговор rooster
 • motor изговор motor
 • bus изговор bus
 • wet изговор wet
 • wit изговор wit
 • Geld изговор Geld
 • liter изговор liter
 • Peer изговор Peer
 • klap изговор klap
 • klank изговор klank
 • klam изговор klam
 • kiem изговор kiem
 • keel изговор keel
 • yoghurt изговор yoghurt
 • kilometer изговор kilometer
 • battery изговор battery
 • honger изговор honger
 • Kant изговор Kant
 • gat изговор gat
 • gade изговор gade
 • 12 изговор 12
 • hotel изговор hotel
 • pan изговор pan
 • burger изговор burger
 • kwas изговор kwas
 • af изговор af
 • kan изговор kan
 • millimeter изговор millimeter
 • boot изговор boot
 • mos изговор mos
 • dor изговор dor
 • wig изговор wig
 • van изговор van
 • veer изговор veer
 • offer изговор offer
 • hare изговор hare
 • Fase изговор Fase