Изговори

Можете да изаберете језик на ком желите да видите неизговорене речи.

 • Сними изговор за „tatawaw“ tatawaw
 • Сними изговор за „pahkwêsikan“ pahkwêsikan
 • Сними изговор за „Mosakahiken“ Mosakahiken
 • Сними изговор за „tawayihk“ tawayihk [Hockey, centre]
 • Сними изговор за „piskwapoyow“ piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Сними изговор за „pihkwapoyow“ pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Сними изговор за „pakamiskatowak“ pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Сними изговор за „e-isi-wepahamakehk“ e-isi-wepahamakehk
 • Сними изговор за „e-isi-wepitahamawat“ e-isi-wepitahamawat
 • Сними изговор за „e-soskwatahikehk“ e-soskwatahikehk
 • Сними изговор за „soniskwatahikewin“ soniskwatahikewin [Hockey]
 • Сними изговор за „micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet“ micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Сними изговор за „sohki-pakamiwepahwew“ sohki-pakamiwepahwew
 • Сними изговор за „e-nohtepayihocik“ e-nohtepayihocik
 • Сними изговор за „ocipitewak“ ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Сними изговор за „ka-kaskicesisit“ ka-kaskicesisit
 • Сними изговор за „papamiwepahikanis“ papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Сними изговор за „mecawakanis“ mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Сними изговор за „atihkwasiniy“ atihkwasiniy [Hockey]
 • Сними изговор за „misihowinihk ohci e-peyakwapoyot“ misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Сними изговор за „misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot“ misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Сними изговор за „kipahocowikamikos“ kipahocowikamikos [Hockey]
 • Сними изговор за „misihowin“ misihowin [Hockey, penalty]
 • Сними изговор за „misihow“ misihow [Hockey, penalty]
 • Сними изговор за „kipahwaw“ kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Сними изговор за „akami-tipahikanihk“ akami-tipahikanihk
 • Сними изговор за „e-osami-nikanapoyot“ e-osami-nikanapoyot
 • Сними изговор за „tawisihkwahk“ tawisihkwahk
 • Сними изговор за „tawi-tipahikanihk“ tawi-tipahikanihk
 • Сними изговор за „misakame-wepahwew akami-tipahikan“ misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Сними изговор за „pihtokwahew“ pihtokwahew
 • Сними изговор за „osihew“ osihew
 • Сними изговор за „kociw“ kociw
 • Сними изговор за „nistwaw pihtokwewepahwew“ nistwaw pihtokwewepahwew
 • Сними изговор за „nistwaw pihtokwahew“ nistwaw pihtokwahew
 • Сними изговор за „nisto c-pihtokwahat“ nisto c-pihtokwahat
 • Сними изговор за „onikanohtew“ onikanohtew
 • Сними изговор за „onikanapoyow“ onikanapoyow
 • Сними изговор за „e-maskamat“ e-maskamat
 • Сними изговор за „kakwe-maskacihew“ kakwe-maskacihew
 • Сними изговор за „napakiwanis“ napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Сними изговор за „okanawikapawiwak“ okanawikapawiwak
 • Сними изговор за „otaskanahk ka-metawecik“ otaskanahk ka-metawecik
 • Сними изговор за „otahk ka-metawecik“ otahk ka-metawecik
 • Сними изговор за „naway ka-metawecik“ naway ka-metawecik
 • Сними изговор за „otawi-metawew“ otawi-metawew
 • Сними изговор за „tawayihk ka-metawet“ tawayihk ka-metawet
 • Сними изговор за „peyakwapoyow“ peyakwapoyow [Hockey phrase]