Изговори

Можете да изаберете језик на ком желите да видите неизговорене речи.

 • Сними изговор за „wanpla“ wanpla
 • Сними изговор за „Isaia Toeava“ Isaia Toeava
 • Сними изговор за „Israel“ Israel
 • Сними изговор за „India“ India
 • Сними изговор за „Taiwan“ Taiwan
 • Сними изговор за „Platon“ Platon
 • Сними изговор за „没有“ 没有
 • Сними изговор за „Lace Kunei“ Lace Kunei
 • Сними изговор за „Ramona Padio“ Ramona Padio
 • Сними изговор за „Belinda Giada“ Belinda Giada
 • Сними изговор за „Christol Mato“ Christol Mato
 • Сними изговор за „Selina Unamba“ Selina Unamba
 • Сними изговор за „Martha Karl“ Martha Karl
 • Сними изговор за „liklik“ liklik
 • Сними изговор за „Papua“ Papua
 • Сними изговор за „Oro (provins)“ Oro (provins)
 • Сними изговор за „Niu Ailan“ Niu Ailan
 • Сними изговор за „daru“ daru
 • Сними изговор за „pusi“ pusi
 • Сними изговор за „dok“ dok
 • Сними изговор за „redpela“ redpela
 • Сними изговор за „binatang“ binatang
 • Сними изговор за „gumi“ gumi
 • Сними изговор за „kumul“ kumul
 • Сними изговор за „bros“ bros
 • Сними изговор за „palai“ palai
 • Сними изговор за „lombo“ lombo
 • Сними изговор за „lapun“ lapun
 • Сними изговор за „muruk“ muruk
 • Сними изговор за „sayor“ sayor
 • Сними изговор за „toktok“ toktok
 • Сними изговор за „yia“ yia
 • Сними изговор за „nating“ nating
 • Сними изговор за „siro“ siro
 • Сними изговор за „Mars“ Mars
 • Сними изговор за „mei“ mei
 • Сними изговор за „Jenueri“ Jenueri
 • Сними изговор за „Nogat“ Nogat
 • Сними изговор за „skius“ skius
 • Сними изговор за „tenkyu“ tenkyu
 • Сними изговор за „Yurop“ Yurop
 • Сними изговор за „yusim“ yusim
 • Сними изговор за „yupela“ yupela
 • Сними изговор за „yupela olgera“ yupela olgera
 • Сними изговор за „yutupela“ yutupela
 • Сними изговор за „Rijen“ Rijen
 • Сними изговор за „buk“ buk
 • Сними изговор за „planti“ planti
 • Сними изговор за „nupela“ nupela
 • Сними изговор за „giraun“ giraun