BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

Препоруке за додавање речи

Ово је кратак водич с препорукама за додавање речи. Прочитајте шта је забрањено нашом политиком. Постоје многи изузеци у овом чудесном свету речи које смо навели испод.

Препоручено
– називи, глаголи
– места
– људи
– марке
– главни бројеви: 1, 10, 100, пет.
– конјугација, множина итд.

Непрепоручено
– речи с члановима (нпр. a car, the car)
– речи с непотребним предлозима (нпр. код куће)
– изрази, сем идиома
– речи и имена из других језика
– бројеви у низу: 234, 235, 236…
– непотребан склоп речи (нпр. плава зграда).