Категорија:

常用字

Пријави ме на 常用字

 • 色 изговор [ja]
 • 物 изговор [ja]
 • 布 изговор [yue]
 • 村 изговор [yue]
 • 等 изговор [zh]
 • 台 изговор [yue]
 • 位 изговор [ja]
 • 面 изговор [zh]
 • 次 изговор [zh]
 • 雲 изговор [ja]
 • 外 изговор [ja]
 • 道 изговор [ja]
 • 死 изговор [ja]
 • 和 изговор [zh]
 • 江 изговор [yue]
 • 事 изговор [yue]
 • 元 изговор [yue]
 • 住 изговор [ja]
 • 很 изговор [zh]
 • 定 изговор [zh]
 • 目 изговор [ja]
 • 用 изговор [zh]
 • 重 изговор [zh]
 • 自 изговор [zh]
 • 都 изговор [ja]
 • 又 изговор [ko]
 • 全 изговор [zh]
 • 程 изговор [yue]
 • 席 изговор [ja]
 • 在 изговор [zh]
 • 真 изговор [zh]
 • 安 изговор [zh]
 • 活 изговор [zh]
 • 形 изговор [ja]
 • 落 изговор [ja]
 • 品 изговор [ja]
 • 相 изговор [yue]
 • 知 изговор [zh]
 • 點 изговор [yue]
 • 才 изговор [zh]
 • 就 изговор [zh]
 • 為 изговор [yue]
 • 氧 изговор [yue]
 • 出 изговор [zh]
 • 指 изговор [ja]
 • 路 изговор [zh]
 • 南 изговор [ja]
 • 無 изговор [zh]
 • 管 изговор [yue]
 • 之 изговор [zh]
 • 明 изговор [yue]
 • 油 изговор [zh]
 • 最 изговор [zh]
 • 間 изговор [yue]
 • 古 изговор [ja]
 • 可 изговор [yue]
 • 後 изговор [ja]
 • 教 изговор [yue]
 • 得 изговор [zh]
 • 粉 изговор [zh]
 • 門 изговор [ja]
 • 象 изговор [ja]
 • 黑 изговор [zh]
 • 看 изговор [zh]
 • 走 изговор [zh]
 • 只 изговор [ja]
 • 要 изговор [yue]
 • 錢 изговор [yue]
 • 美 изговор [yue]
 • 裏 изговор [ja]
 • 向 изговор [zh]
 • 理 изговор [ja]
 • 反 изговор [ja]
 • 陸 изговор [yue]
 • 长 изговор [zh]
 • 欠 изговор [zh]
 • 信 изговор [yue]
 • 加 изговор [zh]
 • 時 изговор [yue]
 • 多 изговор [zh]
 • 期 изговор [yue]
 • 民 изговор [yue]
 • 然 изговор [yue]
 • 著 изговор [yue]
 • 動 изговор [ja]
 • 投 изговор [yue]
 • 利 изговор [zh]
 • 接 изговор [yue]
 • 少 изговор [zh]
 • 直 изговор [yue]
 • 成 изговор [yue]
 • 兩 изговор [yue]
 • 組 изговор [yue]
 • 系 изговор [yue]
 • 呢 изговор [zh]
 • 字 изговор [ja]
 • 做 изговор [yue]
 • 未 изговор [yue]
 • 鐵 изговор [yue]
 • 黃 изговор [yue]