Категорија:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

Пријави ме на 자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

 • 설날 изговор 설날 [ko]
 • 코 изговор [ko]
 • 저희 изговор 저희 [ko]
 • 거짓말 изговор 거짓말 [ko]
 • 김밥 изговор 김밥 [ko]
 • 목욕탕 изговор 목욕탕 [ko]
 • 규칙 изговор 규칙 [ko]
 • 화장실 изговор 화장실 [ko]
 • 라면 изговор 라면 [ko]
 • 박 изговор [ko]
 • 신화 изговор 신화 [ko]
 • 우표 изговор 우표 [ko]
 • 약국 изговор 약국 [ko]
 • 직업 изговор 직업 [ko]
 • 인터넷 изговор 인터넷 [ko]
 • 볶음밥 изговор 볶음밥 [ko]
 • 보고하다 изговор 보고하다 [ko]
 • 작성하다 изговор 작성하다 [ko]
 • 보고서 изговор 보고서 [ko]
 • 도둑 изговор 도둑 [ko]
 • 깎다 изговор 깎다 [ko]
 • 고객 изговор 고객 [ko]
 • 관광객 изговор 관광객 [ko]
 • 막걸리 изговор 막걸리 [ko]
 • 삼계탕 изговор 삼계탕 [ko]
 • 설렁탕 изговор 설렁탕 [ko]
 • 아버님 изговор 아버님 [ko]
 • 엉덩이 изговор 엉덩이 [ko]
 • 눈동자 изговор 눈동자 [ko]
 • 무릎 изговор 무릎 [ko]
 • 머리카락 изговор 머리카락 [ko]
 • 턱 изговор [ko]
 • 뺨 изговор [ko]
 • 퇴근하다 изговор 퇴근하다 [ko]
 • 출근하다 изговор 출근하다 [ko]
 • 요리하다 изговор 요리하다 [ko]
 • 청소하다 изговор 청소하다 [ko]
 • 주문하다 изговор 주문하다 [ko]
 • 말씀하다 изговор 말씀하다 [ko]
 • 지불하다 изговор 지불하다 [ko]
 • 계산하다 изговор 계산하다 [ko]
 • 안내하다 изговор 안내하다 [ko]
 • 예약하다 изговор 예약하다 [ko]
 • 도착하다 изговор 도착하다 [ko]
 • 화 изговор [ko]
 • 소포 изговор 소포 [ko]
 • 수영장 изговор 수영장 [ko]
 • 숙제 изговор 숙제 [ko]
 • 싫어하다 изговор 싫어하다 [ko]
 • 싸다 изговор 싸다 [ko]
 • 씨 изговор [ko]
 • 약 изговор [ko]
 • 연락 изговор 연락 [ko]
 • 엽서 изговор 엽서 [ko]
 • 요리 изговор 요리 [ko]
 • 욕실 изговор 욕실 [ko]
 • 우산 изговор 우산 [ko]
 • 우체국 изговор 우체국 [ko]
 • 운동장 изговор 운동장 [ko]
 • 잊어버리다 изговор 잊어버리다 [ko]
 • 잡지 изговор 잡지 [ko]
 • 장갑 изговор 장갑 [ko]
 • 재미없다 изговор 재미없다 [ko]
 • 접시 изговор 접시 [ko]
 • 조카 изговор 조카 [ko]
 • 주 изговор [ko]
 • 주방 изговор 주방 [ko]
 • 착하다 изговор 착하다 [ko]
 • 청소 изговор 청소 [ko]
 • 초대 изговор 초대 [ko]
 • 춥다 изговор 춥다 [ko]
 • 침대 изговор 침대 [ko]
 • 카드 изговор 카드 [ko]
 • 크다 изговор 크다 [ko]
 • 탁자 изговор 탁자 [ko]
 • 표 изговор [ko]
 • 피곤하다 изговор 피곤하다 [ko]
 • 홍차 изговор 홍차 [ko]
 • 휴가 изговор 휴가 [ko]
 • 휴일 изговор 휴일 [ko]
 • 학자 изговор 학자 [ko]
 • 인사하다 изговор 인사하다 [ko]
 • 영 изговор [ko]
 • 억 изговор [ko]
 • 만 изговор [ko]
 • 천 изговор [ko]
 • 구 изговор [ko]
 • 팔 изговор [ko]
 • 칠 изговор [ko]
 • 육 изговор [ko]
 • 아흔 изговор 아흔 [ko]
 • 여든 изговор 여든 [ko]
 • 일흔 изговор 일흔 [ko]
 • 예순 изговор 예순 [ko]
 • 마흔 изговор 마흔 [ko]
 • 서른 изговор 서른 [ko]
 • 스물 изговор 스물 [ko]
 • 국 изговор [ko]
 • 계란 изговор 계란 [ko]
 • 가게 изговор 가게 [ko]