Категорија:

contraccións dos pronomes persoais

Пријави ме на contraccións dos pronomes persoais

 • mas изговор mas [fr]
 • del изговор del [it]
 • Cha изговор Cha [ss]
 • dela изговор dela [pt]
 • delas изговор delas [pt]
 • vola изговор vola [cs]
 • nel изговор nel [it]
 • Llo изговор Llo [gl]
 • neles изговор neles [gl]
 • cho изговор cho [gl]
 • Nola изговор Nola [it]
 • nolo изговор nolo [gl]
 • llelo изговор llelo [gl]
 • llas изговор llas [gl]
 • llos изговор llos [gl]
 • Nelas изговор Nelas [pt]
 • volos изговор volos [gl]
 • llelas изговор llelas [gl]
 • nolos изговор nolos [gl]
 • lla изговор lla [gl]
 • llelos изговор llelos [gl]
 • nolas изговор nolas [gl]
 • llela изговор llela [gl]