Категорија:

elements

Пријави ме на elements

 • antimonio изговор antimonio [es]
 • nitrogeno изговор nitrogeno [eo]
 • caesium изговор caesium [en]
 • litium изговор litium [fi]
 • mendelevium изговор mendelevium [en]
 • neodym изговор neodym [de]
 • skandium изговор skandium [fi]
 • tellurium изговор tellurium [en]
 • magnesio изговор magnesio [es]
 • sodio изговор sodio [it]
 • zink изговор zink [de]
 • vann изговор vann [sv]
 • phosphorus изговор phosphorus [en]
 • berkelio изговор berkelio [it]
 • pallad изговор pallad [pl]
 • Silizium изговор Silizium [de]
 • uranio изговор uranio [es]
 • Cäsium изговор Cäsium [de]
 • vanadio изговор vanadio [eo]
 • Molybdän изговор Molybdän [de]
 • bohrium изговор bohrium [de]
 • rodium изговор rodium [nl]
 • tungsteno изговор tungsteno [es]
 • tantalum изговор tantalum [en]
 • niobio изговор niobio [it]
 • praseodimio изговор praseodimio [it]
 • litio изговор litio [es]
 • polonio изговор polonio [es]
 • Bromo изговор Bromo [eo]
 • roentgenio изговор roentgenio [it]
 • mangano изговор mangano [eo]
 • Palladio изговор Palladio [it]
 • neodymium изговор neodymium [en]
 • terbio изговор terbio [eo]
 • holm изговор holm [de]
 • cesio изговор cesio [es]
 • tellur изговор tellur [de]
 • stagno изговор stagno [it]
 • Praseodym изговор Praseodym [de]
 • tallium изговор tallium [nl]
 • Francio изговор Francio [eo]
 • aurum изговор aurum [la]
 • torio изговор torio [eo]
 • Stickstoff изговор Stickstoff [de]
 • kalsium изговор kalsium [af]
 • bohrio изговор bohrio [it]
 • molybdenum изговор molybdenum [en]
 • samario изговор samario [es]
 • manganese изговор manganese [en]
 • niobium изговор niobium [en]
 • alkali metals изговор alkali metals [en]
 • meitnerio изговор meitnerio [it]
 • silicio изговор silicio [es]
 • hélium изговор hélium [fr]
 • berkel изговор berkel [nl]
 • Schwefel изговор Schwefel [de]
 • dubnio изговор dubnio [it]
 • rutherfordio изговор rutherfordio [it]
 • seaborgio изговор seaborgio [it]
 • cerio изговор cerio [it]
 • copernicio изговор copernicio [it]
 • renium изговор renium [nl]
 • fluorine изговор fluorine [en]
 • fero изговор fero [eo]
 • erbio изговор erbio [it]
 • antimoni изговор antimoni [fi]
 • Wasserstoff изговор Wasserstoff [de]
 • fermio изговор fermio [it]
 • Indio изговор Indio [es]
 • galio изговор galio [es]
 • itrio изговор itrio [eo]
 • zirconio изговор zirconio [it]
 • einsteinio изговор einsteinio [it]
 • americio изговор americio [es]
 • rutenio изговор rutenio [eo]
 • berilio изговор berilio [eo]
 • ruten изговор ruten [pl]
 • typpi изговор typpi [fi]
 • aluminio изговор aluminio [es]
 • Titano изговор Titano [eo]
 • röntgenium изговор röntgenium [de]
 • nobelio изговор nobelio [it]
 • selenio изговор selenio [it]
 • hassio изговор hassio [it]
 • gadolinio изговор gadolinio [it]
 • iridio изговор iridio [es]
 • mendelevio изговор mendelevio [it]
 • teknetium изговор teknetium [fi]
 • rodio изговор rodio [eo]
 • astatine изговор astatine [en]
 • Lanthan изговор Lanthan [de]
 • renio изговор renio [it]
 • xeno изговор xeno [it]
 • Mendeleïev изговор Mendeleïev [fr]
 • Wismut изговор Wismut [de]
 • Kalzium изговор Kalzium [de]
 • osmio изговор osmio [it]
 • neodimio изговор neodimio [it]
 • hopea изговор hopea [fi]
 • tulio изговор tulio [eo]