Категорија:

era name

Пријави ме на era name

 • 保安 изговор 保安 [ja]
 • 治安 изговор 治安 [ja]
 • 建長 изговор 建長 [ja]
 • 永和 изговор 永和 [zh]
 • Mousterian изговор Mousterian [en]
 • 正徳 изговор 正徳 [zh]
 • 元治 изговор 元治 [ja]
 • 万延 изговор 万延 [ja]
 • 享和 изговор 享和 [ja]
 • 寛政 изговор 寛政 [ja]
 • 天明 изговор 天明 [ja]
 • 安永 изговор 安永 [ja]
 • 宝暦 изговор 宝暦 [ja]
 • 寛延 изговор 寛延 [ja]
 • 延享 изговор 延享 [ja]
 • 寛保 изговор 寛保 [ja]
 • 元文 изговор 元文 [ja]
 • 宝永 изговор 宝永 [ja]
 • 貞享 изговор 貞享 [ja]
 • 天和 изговор 天和 [ja]
 • 延宝 изговор 延宝 [ja]
 • 寛文 изговор 寛文 [ja]
 • 万治 изговор 万治 [ja]
 • 明暦 изговор 明暦 [ja]
 • 承応 изговор 承応 [ja]
 • 慶安 изговор 慶安 [ja]
 • 正保 изговор 正保 [ja]
 • 寛永 изговор 寛永 [ja]
 • 天正 изговор 天正 [ja]
 • 元亀 изговор 元亀 [ja]
 • 永禄 изговор 永禄 [ja]
 • 弘治 изговор 弘治 [ja]
 • 天文 изговор 天文 [ja]
 • 享禄 изговор 享禄 [ja]
 • 大永 изговор 大永 [ja]
 • 永正 изговор 永正 [ja]
 • 文亀 изговор 文亀 [ja]
 • 明応 изговор 明応 [ja]
 • 延徳 изговор 延徳 [ja]
 • 長享 изговор 長享 [ja]
 • 文明 изговор 文明 [ja]
 • 文正 изговор 文正 [ja]
 • 寛正 изговор 寛正 [ja]
 • 長禄 изговор 長禄 [ja]
 • 康正 изговор 康正 [ja]
 • 享徳 изговор 享徳 [ja]
 • 宝徳 изговор 宝徳 [ja]
 • 文安 изговор 文安 [ja]
 • 嘉吉 изговор 嘉吉 [ja]
 • 永享 изговор 永享 [ja]
 • 正長 изговор 正長 [ja]
 • 応永 изговор 応永 [ja]
 • 明徳 изговор 明徳 [ja]
 • 康応 изговор 康応 [ja]
 • 嘉慶 изговор 嘉慶 [ja]
 • 至徳 изговор 至徳 [ja]
 • 永徳 изговор 永徳 [ja]
 • 康暦 изговор 康暦 [ja]
 • 応安 изговор 応安 [ja]
 • 貞治 изговор 貞治 [ja]
 • 康安 изговор 康安 [ja]
 • 延文 изговор 延文 [ja]
 • 文和 изговор 文和 [ja]
 • 観応 изговор 観応 [ja]
 • 貞和 изговор 貞和 [ja]
 • 康永 изговор 康永 [ja]
 • 暦応 изговор 暦応 [ja]
 • 承安 изговор 承安 [ja]
 • 嘉応 изговор 嘉応 [ja]
 • 仁安 изговор 仁安 [ja]
 • 永万 изговор 永万 [ja]
 • 長寛 изговор 長寛 [ja]
 • 応保 изговор 応保 [ja]
 • 永暦 изговор 永暦 [ja]
 • 平治 изговор 平治 [ja]
 • 保元 изговор 保元 [ja]
 • 久寿 изговор 久寿 [ja]
 • 仁平 изговор 仁平 [ja]
 • 久安 изговор 久安 [ja]
 • 天養 изговор 天養 [ja]
 • 康治 изговор 康治 [ja]
 • 永治 изговор 永治 [ja]
 • 保延 изговор 保延 [ja]
 • 長承 изговор 長承 [ja]
 • 天承 изговор 天承 [ja]
 • 大治 изговор 大治 [ja]
 • 天治 изговор 天治 [ja]
 • 元永 изговор 元永 [ja]
 • 永久 изговор 永久 [ja]
 • 天永 изговор 天永 [ja]
 • 天仁 изговор 天仁 [ja]
 • 嘉承 изговор 嘉承 [ja]
 • 長治 изговор 長治 [ja]
 • 康和 изговор 康和 [ja]
 • 承徳 изговор 承徳 [ja]
 • 永長 изговор 永長 [ja]
 • 嘉保 изговор 嘉保 [ja]
 • 寛治 изговор 寛治 [ja]
 • 応徳 изговор 応徳 [ja]
 • 永保 изговор 永保 [ja]