Категорија:

svenska pronomen

Пријави ме на svenska pronomen

 • dem изговор dem [de]
 • jag изговор jag [sv]
 • dig изговор dig [en]
 • mer изговор mer [fr]
 • Alle изговор Alle [da]
 • det изговор det [da]
 • mig изговор mig [sv]
 • alla изговор alla [it]
 • min изговор min [da]
 • Ende изговор Ende [de]
 • lite изговор lite [no]
 • vad изговор vad [hu]
 • Henne изговор Henne [da]
 • själv изговор själv [sv]
 • vem изговор vem [sv]
 • mitt изговор mitt [en]
 • sig изговор sig [is]
 • få изговор [da]
 • ingenting изговор ingenting [da]
 • andre изговор andre [da]
 • denne изговор denne [no]
 • Andra изговор Andra [sv]
 • egen изговор egen [sv]
 • allt изговор allt [sv]
 • Ingen изговор Ingen [da]
 • några изговор några [sv]
 • viss изговор viss [sv]
 • Vars изговор Vars [sv]
 • första изговор första [sv]
 • oss изговор oss [nl]
 • någon изговор någon [sv]
 • eget изговор eget [sv]
 • vår изговор vår [sv]
 • mycket изговор mycket [sv]
 • ert изговор ert [sv]
 • något изговор något [sv]
 • vårt изговор vårt [sv]
 • många изговор många [sv]
 • deras изговор deras [sv]
 • vart изговор vart [sv]
 • ENS изговор ENS [ca]
 • Enda изговор Enda [en]
 • mest изговор mest [sv]
 • inget изговор inget [sv]
 • detta изговор detta [sv]
 • siste изговор siste [no]
 • sådan изговор sådan [da]
 • flest изговор flest [sv]
 • mindre изговор mindre [sv]
 • norra изговор norra [sv]
 • hennes изговор hennes [sv]
 • annan изговор annan [sv]
 • nedre изговор nedre [sv]
 • undre изговор undre [sv]
 • vilken изговор vilken [sv]
 • samme изговор samme [da]
 • båda изговор båda [sv]
 • varje изговор varje [sv]
 • sådana изговор sådana [sv]
 • minst изговор minst [sv]
 • dessa изговор dessa [sv]
 • vilka изговор vilka [sv]
 • sista изговор sista [sv]
 • själva изговор själva [sv]
 • likadant изговор likadant [sv]
 • nästa изговор nästa [sv]
 • likadana изговор likadana [sv]
 • södra изговор södra [sv]
 • fler изговор fler [sv]
 • vilketderas изговор vilketderas [sv]
 • samtliga изговор samtliga [sv]
 • bortre изговор bortre [sv]
 • honom изговор honom [sv]
 • färre изговор färre [sv]
 • alltihop изговор alltihop [sv]
 • hurdan изговор hurdan [sv]
 • likadan изговор likadan [sv]
 • samtligt изговор samtligt [sv]
 • främre изговор främre [sv]
 • våra изговор våra [sv]
 • samma изговор samma [sv]
 • förste изговор förste [sv]
 • ingetdera изговор ingetdera [sv]
 • ingendera изговор ingendera [sv]
 • mångas изговор mångas [sv]
 • månget изговор månget [sv]
 • annat изговор annat [sv]
 • vilkensomhelst изговор vilkensomhelst [sv]
 • övrig изговор övrig [sv]
 • västra изговор västra [sv]
 • ditt изговор ditt [sv]
 • vardera изговор vardera [sv]
 • varenda изговор varenda [sv]
 • somlig изговор somlig [sv]
 • alltsamman изговор alltsamman [sv]
 • varandra изговор varandra [sv]
 • egna изговор egna [sv]
 • vilket изговор vilket [sv]
 • hurdant изговор hurdant [sv]
 • dylika изговор dylika [sv]