Категорија:

toponimy-tuvan

Пријави ме на toponimy-tuvan

 • бай изговор бай [tt]
 • агыш изговор агыш [tt]
 • Шурум-Хөл изговор Шурум-Хөл [tyv]
 • Пөштүг-Хем изговор Пөштүг-Хем [tyv]
 • Кадый изговор Кадый [tt]
 • Салык изговор Салык [tyv]
 • Улуг-Аяңгаты изговор Улуг-Аяңгаты [tyv]
 • Ак-Довурак изговор Ак-Довурак [ru]
 • калчан изговор калчан [tt]
 • талым изговор талым [tt]
 • Кара-Харагай изговор Кара-Харагай [tyv]
 • Хадың изговор Хадың [tyv]
 • Көжээ изговор Көжээ [tyv]
 • Ортаа-Шивилиг изговор Ортаа-Шивилиг [tyv]
 • Дөң-Терезин изговор Дөң-Терезин [tyv]
 • Бай-Тайга изговор Бай-Тайга [tyv]
 • Тере-Хөл изговор Тере-Хөл [tyv]
 • Көк-Сайыр изговор Көк-Сайыр [tyv]
 • Ээрбек изговор Ээрбек [tyv]
 • Чавала изговор Чавала [tyv]
 • Балыктыг-Хем изговор Балыктыг-Хем [tyv]
 • Хаактыг-Хем изговор Хаактыг-Хем [tyv]
 • Сарыг-Хөл изговор Сарыг-Хөл [tyv]
 • Чүрек-Тайга изговор Чүрек-Тайга [tyv]
 • Өстүре изговор Өстүре [tyv]
 • Качык изговор Качык [tt]
 • эжим изговор эжим [tyv]
 • Чазылыг-Хем изговор Чазылыг-Хем [tyv]
 • Доңгул-Тайга изговор Доңгул-Тайга [tyv]
 • Ортаа-Хем изговор Ортаа-Хем [tyv]
 • Майналыг изговор Майналыг [tyv]
 • Хөлчүк изговор Хөлчүк [tyv]
 • Биче-Баян-Кол изговор Биче-Баян-Кол [tyv]
 • Чойган-Хөл изговор Чойган-Хөл [tyv]
 • Ак-Кара-Суг изговор Ак-Кара-Суг [tyv]
 • Оргу-Тайга изговор Оргу-Тайга [tyv]
 • Үжеп-Аксы изговор Үжеп-Аксы [tyv]
 • Чыргакы изговор Чыргакы [tyv]
 • Өртең-Тайга изговор Өртең-Тайга [tyv]
 • Чиңге-Сай изговор Чиңге-Сай [tyv]
 • Шара-Нуур изговор Шара-Нуур [tyv]
 • Сними изговор за „Межегей“ Межегей [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Тээли“ Тээли [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Эмген-Хөл“ Эмген-Хөл [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Теректиг-Хем“ Теректиг-Хем [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Теректиг“ Теректиг [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Шаңган“ Шаңган [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Шекпээр“ Шекпээр [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Улуг-Бугаш“ Улуг-Бугаш [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Улуг-Хая“ Улуг-Хая [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Уургайлыг“ Уургайлыг [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Үш-Белдир“ Үш-Белдир [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Үшпе-Хөл“ Үшпе-Хөл [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Хам-Дыт“ Хам-Дыт [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Хөндергей“ Хөндергей [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Чааты“ Чааты [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Чаш-Тал“ Чаш-Тал [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Чедер“ Чедер [uk | tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Чиңге-Каът“ Чиңге-Каът [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „чөөн“ чөөн [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Шаңчы“ Шаңчы [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Шагонар“ Шагонар [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Аныяк-Аяңгаты“ Аныяк-Аяңгаты [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Булуң-Бажы“ Булуң-Бажы [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Берт-Ой“ Берт-Ой [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Белин-Нуур“ Белин-Нуур [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Белдир-Арыг“ Белдир-Арыг [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Бедий“ Бедий [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Баян-Кол“ Баян-Кол [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Баскыш-Хөл“ Баскыш-Хөл [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Аът-Чолдуг-Тайга“ Аът-Чолдуг-Тайга [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Артыш-Тайга“ Артыш-Тайга [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Бүрен-Хем-Аксы“ Бүрен-Хем-Аксы [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Амдыйгын-Хөл“ Амдыйгын-Хөл [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Ак-Тал“ Ак-Тал [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Ак-Кежиг“ Ак-Кежиг [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Ак-Даш“ Ак-Даш [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Ак-Аксы“ Ак-Аксы [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Айматы“ Айматы [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Азөөт“ Азөөт [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Адар-Төш“ Адар-Төш [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Көшке-Тайга“ Көшке-Тайга [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Сукпак“ Сукпак [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Самагалдай“ Самагалдай [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Саадак-Терек“ Саадак-Терек [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Маймазын“ Маймазын [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Кызыл-Тей“ Кызыл-Тей [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Кызыл-Тайга“ Кызыл-Тайга [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „куран“ куран [kv | tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Кудургалыг“ Кудургалыг [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Тевек“ Тевек [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Каък“ Каък [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Каравей“ Каравей [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Кара-Тайга“ Кара-Тайга [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Кара-Булуң“ Кара-Булуң [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Кара-Белдир“ Кара-Белдир [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Кара-Адыр“ Кара-Адыр [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Дүрген“ Дүрген [tyv] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Далга-Хонуг“ Далга-Хонуг [tyv] Чека на изговор