Кориснички профил: подаци, речи и изговори.
Датум Phrase Изговор Гласова
19/09/2018 Thứ hai là ngày đầu tuần [vi] Thứ hai là ngày đầu tuần изговор 0 гласа
19/09/2018 Bạn cho phép tôi chứ? [vi] Bạn cho phép tôi chứ? изговор 0 гласа
19/09/2018 Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi [vi] Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi изговор 0 гласа
19/09/2018 Bạn thích cái nào hơn? [vi] Bạn thích cái nào hơn? изговор 0 гласа
19/09/2018 Có vẻ như là đúng rồi [vi] Có vẻ như là đúng rồi изговор 0 гласа
19/09/2018 Bạn nói tiếng Anh được không? [vi] Bạn nói tiếng Anh được không? изговор 0 гласа
19/09/2018 Chuyện gì vậy? [vi] Chuyện gì vậy? изговор 0 гласа
19/09/2018 Dạo này sao rồi? [vi] Dạo này sao rồi? изговор 0 гласа
19/09/2018 Cám ơn bạn rất nhiều [vi] Cám ơn bạn rất nhiều изговор 0 гласа
19/09/2018 Có vẻ vậy [vi] Có vẻ vậy изговор 0 гласа
19/09/2018 Tôi không quan tâm [vi] Tôi không quan tâm изговор 0 гласа
19/09/2018 Không nghi ngờ [vi] Không nghi ngờ изговор 0 гласа
19/09/2018 Ta đi chứ? [vi] Ta đi chứ? изговор 0 гласа
19/09/2018 Chúng tôi đã tìm được chỗ [vi] Chúng tôi đã tìm được chỗ изговор 0 гласа
19/09/2018 Đừng cả nghĩ [vi] Đừng cả nghĩ изговор 0 гласа
19/09/2018 Tôi sẽ trở lại ngay [vi] Tôi sẽ trở lại ngay изговор 0 гласа
19/09/2018 Nói lúc nào cũng dễ hơn làm [vi] Nói lúc nào cũng dễ hơn làm изговор 0 гласа
19/09/2018 Tôi cần phải nói chuyện với ai? [vi] Tôi cần phải nói chuyện với ai? изговор 0 гласа
19/09/2018 Bữa tiệc đã kết thúc [vi] Bữa tiệc đã kết thúc изговор 0 гласа
19/09/2018 Tôi sao cũng được [vi] Tôi sao cũng được изговор 0 гласа
19/09/2018 Tôi cũng nghĩ vậy [vi] Tôi cũng nghĩ vậy изговор 0 гласа
19/09/2018 Tôi không chắc về ngày giờ [vi] Tôi không chắc về ngày giờ изговор 0 гласа
19/09/2018 Bạn có bận không? [vi] Bạn có bận không? изговор 0 гласа
19/09/2018 Vậy cũng được [vi] Vậy cũng được изговор 0 гласа
19/09/2018 Có gì mới? [vi] Có gì mới? изговор 0 гласа
19/09/2018 Nghe quen không? [vi] Nghe quen không? изговор 0 гласа
19/09/2018 Vậy có được không? [vi] Vậy có được không? изговор 0 гласа
19/09/2018 Với tôi ngày nào cũng được [vi] Với tôi ngày nào cũng được изговор 0 гласа
19/09/2018 Chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ? [vi] Chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ? изговор 0 гласа
19/09/2018 Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? [vi] Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? изговор 0 гласа