Кориснички профил: подаци, речи и изговори.
Датум Реч Изговор Гласова
20/10/2020 유행이 뒤처지다 [ko] 유행이 뒤처지다 изговор 0 гласа
20/10/2020 관심을 가지다 [ko] 관심을 가지다 изговор 0 гласа
20/10/2020 확정적 [ko] 확정적 изговор 0 гласа
20/10/2020 나누어 지고 [ko] 나누어 지고 изговор 0 гласа
20/10/2020 짐을 함께 [ko] 짐을 함께 изговор 0 гласа
20/10/2020 어려움과 [ko] 어려움과 изговор 0 гласа
20/10/2020 어울려요 [ko] 어울려요 изговор 0 гласа
20/10/2020 명령에 [ko] 명령에 изговор 0 гласа
20/10/2020 줄도산 [ko] 줄도산 изговор 0 гласа
20/10/2020 자세한 내용 [ko] 자세한 내용 изговор 0 гласа
20/10/2020 복종하십시오 [ko] 복종하십시오 изговор 0 гласа
20/10/2020 금기어 [ko] 금기어 изговор 0 гласа
20/10/2020 탈원전 [ko] 탈원전 изговор 0 гласа
20/10/2020 먼저 퇴근하겠습니다 [ko] 먼저 퇴근하겠습니다 изговор 0 гласа
20/10/2020 먼저 들어가겠습니다 [ko] 먼저 들어가겠습니다 изговор 0 гласа
19/10/2020 모나게 굴다 [ko] 모나게 굴다 изговор 0 гласа
19/10/2020 저급하다 [ko] 저급하다 изговор 0 гласа
19/10/2020 봉쇄하다 [ko] 봉쇄하다 изговор 0 гласа
19/10/2020 소속사 [ko] 소속사 изговор 0 гласа
19/10/2020 복부비만 [ko] 복부비만 изговор 0 гласа
19/10/2020 강 황 [ko] 강 황 изговор 0 гласа
19/10/2020 이거는 [ko] 이거는 изговор 0 гласа
19/10/2020 저거는 연필이에요? [ko] 저거는 연필이에요? изговор 0 гласа
19/10/2020 이거는 뭐예요 [ko] 이거는 뭐예요 изговор 0 гласа
19/10/2020 아니요, 볼펜이에요 [ko] 아니요, 볼펜이에요 изговор 0 гласа
19/10/2020 저거는 [ko] 저거는 изговор 0 гласа
19/10/2020 낱낱 [ko] 낱낱 изговор 0 гласа
19/10/2020 그거는 [ko] 그거는 изговор 0 гласа
19/10/2020 아니요, 없어요 [ko] 아니요, 없어요 изговор 0 гласа
19/10/2020 이거는 한국어로 뭐예요 [ko] 이거는 한국어로 뭐예요 изговор 0 гласа