Кориснички профил: подаци, речи и изговори.
Датум Реч Изговор Гласова
24/08/2015 nałożenie konfiskaty [pl] nałożenie konfiskaty изговор 0 гласа
24/08/2015 zaległe odsetki [pl] zaległe odsetki изговор 0 гласа
24/08/2015 zaległy czynsz [pl] zaległy czynsz изговор 0 гласа
24/08/2015 reszta należności wekslowej [pl] reszta należności wekslowej изговор 0 гласа
24/08/2015 weksel obciążający bank [pl] weksel obciążający bank изговор 0 гласа
24/08/2015 rok obliczeniowy [pl] rok obliczeniowy изговор 0 гласа
24/08/2015 rok bazowy [pl] rok bazowy изговор 1 гласа
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] podlegać ratyfikacji изговор 1 гласа
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] rynek o zniżkowej tendencji изговор 0 гласа
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] obligacja na okaziciela изговор 0 гласа
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] przed opodatkowaniem изговор 0 гласа
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] najkorzystniejsza cena изговор 0 гласа
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] najkorzystniejszy kurs изговор 0 гласа
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] podatek od zakładów изговор 0 гласа
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] gwarancja przetargowa изговор 0 гласа
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] spekulant czarnorynkowy изговор 0 гласа
24/08/2015 superdywidenda [pl] superdywidenda изговор 0 гласа
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] emisja bonusowa изговор 0 гласа
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] rynek zwyżkujący изговор 0 гласа
24/08/2015 zwyżkujący [pl] zwyżkujący изговор 0 гласа
24/08/2015 zwyżkowo [pl] zwyżkowo изговор 0 гласа
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] zmiana koniunktury изговор 0 гласа
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] koniunktura gospodarcza изговор 0 гласа
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] spadek koniunktury изговор 0 гласа
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] prognozowanie koniunktury изговор 0 гласа
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] wskaźnik koniunktury изговор 0 гласа
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] wskaźniki koniunktury изговор 0 гласа
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] recesja gospodarcza изговор 0 гласа
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] ożywienie gospodarcze изговор 0 гласа
24/08/2015 obrót globalny [pl] obrót globalny изговор 0 гласа