Категорија:

Ama-mi

Пријави ме на Ama-mi

 • nga изговор nga [ilo]
 • kuma изговор kuma [ilo]
 • langit изговор langit [ilo]
 • pakawanennakami изговор pakawanennakami [ilo]
 • Sadi изговор Sadi [ilo]
 • kasta изговор kasta [sv]
 • Umay изговор Umay [ilo]
 • pagariam изговор pagariam [ilo]
 • Madaydayaw изговор Madaydayaw [ilo]
 • iyeg изговор iyeg [ilo]
 • pagayatam изговор pagayatam [ilo]
 • Amami изговор Amami [ilo]
 • panamakawanmi изговор panamakawanmi [ilo]
 • ditoy изговор ditoy [ilo]
 • taraonmi изговор taraonmi [ilo]
 • inaldaw изговор inaldaw [ilo]
 • dinakam изговор dinakam [ilo]
 • Naganmo изговор Naganmo [ilo]
 • kadakam изговор kadakam [ilo]
 • addaka изговор addaka [ilo]
 • iti изговор iti [ilo]
 • dakes изговор dakes [ilo]
 • pannakasulisog изговор pannakasulisog [ilo]
 • Maaramid изговор Maaramid [ilo]
 • ut-utangmi изговор ut-utangmi [ilo]
 • isalakannakami изговор isalakannakami [ilo]
 • kadagiti изговор kadagiti [ilo]
 • nakautang изговор nakautang [ilo]
 • Itedmo изговор Itedmo [ilo]
 • kadakami изговор kadakami [ilo]