Категорија:

cyfra

Пријави ме на cyfra

 • 1 изговор 1 [cs]
 • 2 изговор 2 [de]
 • 5 изговор 5 [en]
 • 8 изговор 8 [es]
 • 4 изговор 4 [en]
 • 3 изговор 3 [en]
 • 7 изговор 7 [en]
 • 6 изговор 6 [yue]
 • 9 изговор 9 [fr]
 • pięć изговор pięć [pl]
 • jeden изговор jeden [de]
 • dziewięć изговор dziewięć [pl]
 • siedem изговор siedem [pl]
 • sześć изговор sześć [pl]
 • osiem изговор osiem [pl]
 • dwa изговор dwa [pl]
 • IX изговор IX [pl]
 • przeczytać изговор przeczytać [pl]
 • 1 (jeden) изговор 1 (jeden) [pl]
 • szóstka изговор szóstka [pl]
 • VII изговор VII [pl]
 • 2 (dwa) изговор 2 (dwa) [pl]
 • dziewiątka изговор dziewiątka [pl]
 • jednym изговор jednym [pl]
 • cyfrowa изговор cyfrowa [pl]
 • odwrócona изговор odwrócona [pl]
 • cyfryzacja изговор cyfryzacja [pl]
 • cyfry arabskie изговор cyfry arabskie [pl]
 • piątka изговор piątka [pl]
 • cyfrowo изговор cyfrowo [pl]
 • trzema - trzyma изговор trzema - trzyma [pl]
 • dwucyfrówka изговор dwucyfrówka [pl]