Категорија:

abbreviations

Пријави ме на abbreviations

 • carbs изговор carbs [en]
 • AI изговор AI [nl]
 • fig изговор fig [en]
 • sci изговор sci [it]
 • DIY изговор DIY [en]
 • i.e. изговор i.e. [en]
 • e.g. изговор e.g. [en]
 • A.D. изговор A.D. [en]
 • OMG изговор OMG [en]
 • GPS изговор GPS [fr]
 • ab изговор ab [de]
 • lax изговор lax [sv]
 • pvp изговор pvp [en]
 • lab изговор lab [en]
 • KPMG изговор KPMG [en]
 • Fnac изговор Fnac [fr]
 • TÜV изговор TÜV [de]
 • CAE изговор CAE [es]
 • itt изговор itt [en]
 • aka изговор aka [en]
 • NBC изговор NBC [en]
 • RER изговор RER [fr]
 • HACCP изговор HACCP [en]
 • Staffs изговор Staffs [en]
 • croc изговор croc [fr]
 • LA (Los Angeles) изговор LA (Los Angeles) [en]
 • LGBT изговор LGBT [en]
 • hetero изговор hetero [pt]
 • ez изговор ez [eu]
 • ny изговор ny [hu]
 • decal изговор decal [en]
 • GB (storage) изговор GB (storage) [en]
 • IRC изговор IRC [en]
 • dept изговор dept [en]
 • Co Ltd изговор Co Ltd [en]
 • CMOS изговор CMOS [en]
 • HR изговор HR [de]
 • lav изговор lav [hr]
 • RGB изговор RGB [en]
 • jpg изговор jpg [en]
 • ACS изговор ACS [es]
 • PVC изговор PVC [de]
 • W3C изговор W3C [en]
 • CIA изговор CIA [en]
 • WTF изговор WTF [en]
 • ICMP изговор ICMP [en]
 • RFID изговор RFID [en]
 • 50p изговор 50p [en]
 • ARG изговор ARG [sv]
 • RGBA изговор RGBA [es]
 • MPEG изговор MPEG [en]
 • TNT изговор TNT [fr]
 • FYI изговор FYI [en]
 • SQRT изговор SQRT [en]
 • SSL изговор SSL [en]
 • ITIL изговор ITIL [en]
 • ESL изговор ESL [en]
 • SOX изговор SOX [en]
 • xoxo изговор xoxo [pt]
 • O.E.R. изговор O.E.R. [en]
 • E.T.A. изговор E.T.A. [en]
 • V.O.A. изговор V.O.A. [en]
 • WACC изговор WACC [en]
 • PM изговор PM [en]
 • EIU изговор EIU [en]
 • mbps изговор mbps [en]
 • DX (abbreviation) изговор DX (abbreviation) [en]
 • D.A.W. изговор D.A.W. [en]
 • e-print изговор e-print [en]
 • OSI изговор OSI [et]
 • ISI изговор ISI [ro]
 • FLO изговор FLO [la]
 • NFC изговор NFC [en]
 • UX изговор UX [en]
 • UKLA изговор UKLA [en]
 • targa изговор targa [it]
 • B.A. изговор B.A. [en]
 • IAO изговор IAO [en]
 • FBI изговор FBI [en]
 • 20k изговор 20k [en]
 • MB изговор MB [en]
 • I.S.O. изговор I.S.O. [en]
 • SETI изговор SETI [en]
 • MPH изговор MPH [en]
 • K.O. изговор K.O. [en]
 • RZA изговор RZA [en]
 • BCG изговор BCG [pt]
 • larp изговор larp [en]
 • CCC изговор CCC [en]
 • HRT изговор HRT [en]
 • BFF изговор BFF [en]
 • nyse изговор nyse [en]
 • GCC изговор GCC [en]
 • Nr изговор Nr [de]
 • NAWF изговор NAWF [en]
 • NURBS изговор NURBS [de]
 • IRS изговор IRS [en]
 • III изговор III [en]
 • TMI изговор TMI [en]
 • esb изговор esb [tr]