Категорија:

era name

Пријави ме на era name

 • 大同 изговор 大同 [zh]
 • 正徳 изговор 正徳 [zh]
 • 永久 изговор 永久 [ja]
 • 永和 изговор 永和 [zh]
 • 保安 изговор 保安 [ja]
 • 正中 изговор 正中 [ja]
 • 文明 изговор 文明 [ja]
 • 天正 изговор 天正 [ja]
 • 嘉慶 изговор 嘉慶 [ja]
 • 仁和 изговор 仁和 [ja]
 • 天平神護 изговор 天平神護 [ja]
 • 長和 изговор 長和 [ja]
 • 天授 изговор 天授 [ja]
 • 享和 изговор 享和 [ja]
 • 天元 изговор 天元 [ja]
 • 延慶 изговор 延慶 [ja]
 • 明応 изговор 明応 [ja]
 • 承安 изговор 承安 [ja]
 • 永保 изговор 永保 [ja]
 • 延宝 изговор 延宝 [ja]
 • 康応 изговор 康応 [ja]
 • 貞永 изговор 貞永 [ja]
 • 延暦 изговор 延暦 [ja]
 • 永仁 изговор 永仁 [ja]
 • 文亀 изговор 文亀 [ja]
 • 万延 изговор 万延 [ja]
 • 延享 изговор 延享 [ja]
 • 乾元 изговор 乾元 [ja]
 • 天喜 изговор 天喜 [ja]
 • 元慶 изговор 元慶 [ja]
 • 延長 изговор 延長 [ja]
 • 寛治 изговор 寛治 [ja]
 • 慶安 изговор 慶安 [ja]
 • 建保 изговор 建保 [ja]
 • 文治 изговор 文治 [ja]
 • 正長 изговор 正長 [ja]
 • 康永 изговор 康永 [ja]
 • 正治 изговор 正治 [ja]
 • 元亨 изговор 元亨 [ja]
 • 天平宝字 изговор 天平宝字 [ja]
 • 久寿 изговор 久寿 [ja]
 • 応和 изговор 応和 [ja]
 • 寛弘 изговор 寛弘 [ja]
 • 永長 изговор 永長 [ja]
 • 弘長 изговор 弘長 [ja]
 • 寛仁 изговор 寛仁 [ja]
 • 斉衡 изговор 斉衡 [ja]
 • 承和 изговор 承和 [ja]
 • 永禄 изговор 永禄 [ja]
 • 寛文 изговор 寛文 [ja]
 • 元亀 изговор 元亀 [ja]
 • 文永 изговор 文永 [ja]
 • 長承 изговор 長承 [ja]
 • 天応 изговор 天応 [ja]
 • 貞和 изговор 貞和 [ja]
 • 天徳 изговор 天徳 [ja]
 • 治安 изговор 治安 [ja]
 • 建徳 изговор 建徳 [ja]
 • 文応 изговор 文応 [ja]
 • 長享 изговор 長享 [ja]
 • 正暦 изговор 正暦 [ja]
 • 正和 изговор 正和 [ja]
 • 応徳 изговор 応徳 [ja]
 • 元文 изговор 元文 [ja]
 • 天和 изговор 天和 [ja]
 • 天延 изговор 天延 [ja]
 • 天治 изговор 天治 [ja]
 • 応保 изговор 応保 [ja]
 • 徳治 изговор 徳治 [ja]
 • 貞応 изговор 貞応 [ja]
 • 寛元 изговор 寛元 [ja]
 • 承徳 изговор 承徳 [ja]
 • 嘉吉 изговор 嘉吉 [ja]
 • 仁寿 изговор 仁寿 [ja]
 • 文正 изговор 文正 [ja]
 • 霊亀 изговор 霊亀 [ja]
 • 元徳 изговор 元徳 [ja]
 • 大永 изговор 大永 [ja]
 • 寿永 изговор 寿永 [ja]
 • 久安 изговор 久安 [ja]
 • 永正 изговор 永正 [ja]
 • 延文 изговор 延文 [ja]
 • 暦仁 изговор 暦仁 [ja]
 • 承暦 изговор 承暦 [ja]
 • 建久 изговор 建久 [ja]
 • 神護景雲 изговор 神護景雲 [ja]
 • 承久 изговор 承久 [ja]
 • 正元 изговор 正元 [ja]
 • 仁安 изговор 仁安 [ja]
 • 元仁 изговор 元仁 [ja]
 • 延徳 изговор 延徳 [ja]
 • 永治 изговор 永治 [ja]
 • 元弘 изговор 元弘 [ja]
 • 元永 изговор 元永 [ja]
 • 嘉暦 изговор 嘉暦 [ja]
 • 永徳 изговор 永徳 [ja]
 • 永万 изговор 永万 [ja]
 • 康治 изговор 康治 [ja]
 • 観応 изговор 観応 [ja]
 • 康正 изговор 康正 [ja]